To take WHMIS/SIMDUT online go to film.virtualwhmis.com